Om meg

Bildet mitt
Stjørdal, Norway
MENNESKE & MILJØ. Min interesse ligger i å få større bevissthet om alle tings sammenheng og samspillet med naturen. Å forbinde det spirituelle med det jordnære gir livet større dybde og mening, og respekt for alt levende.

20.06.2012

Sommersolverv

Årets lyseste og lengste dag er 21. juni kl.00.09. Selv om det kanskje ikke høres oppmuntrende ut når vi vet at etter solsnu blir dagene gradvis kortere igjen, så er det jo nå sommeren tar til, og vi har sikkert mange fine, lyse soldager i vente.Tiden fra vårjevndøgn for tre måneder siden til sommersolverv er veksttid, det er da vi sår nye frø, gjennom ønsker og ideer som skal næres og vokse. Fra sommersolverv og fram til høstjevndøgn om tre måneder, er tiden for modning av "vekstene" vi har plantet. Se på det som skjer i naturen, vi går med dens sykluser og kan hente mye lærdom der. Mangfoldet, skjønnheten, fargene, blomstene, det yrende dyrelivet, lekenheten……La deg inspirere og nyt livet!

Alt har sin tid.


08.06.2012

Aksept

Mandagens(4.6.) Live-sending med Morten Eriksen var veldig sterk. Tema:  Å akseptere alt med seg selv, også skyggesiden av den vi er, på godt og vondt.
Vil absolutt anbefale dette tilbudet med Live-meditasjoner, som er gratis på mandager. Store endringer skjer på alle plan nå, vi blir rista opp fra dvalen til en større bevissthet, til høyere dimensjoner som strekker seg utenfor det fysiske. Å få en forståelse av hva som skjer hjelper til å forløse det gamle som vi ofte sitter fast i. Mortens healingmeditasjoner hjelper til å integrere forståelsen og få en opplevelse av det som er. Det blir da mye mer enn teorier og tankespinn.

I forkant av meditasjonen delte Morten med oss av sine visjoner, det som blir vist han under meditasjoner. Han sier det er vanskelig å sette ord på, for ordene dekker ikke opplevelsen. Mye av det som formidles kan sikkert virke fjernt for noen, mens for andre er det bekreftende og gjenkjennende tanker og ønsker vi har for jordelivet. Morten sier vi nå åpnes opp for en kraftfull høyere bevissthet, en feminin kjærlighetskraft som strømmer inn i menneskeheten, som en flodbølge som alle berøres av. Ut fra denne bevisstheten transformeres alt, ingenting vil stå igjen ved det gamle.  Det vil bli et sterkt behov for å forandre seg. Vårt «gamle jeg» forløses, fra selvfordømmelse og trossystemer som er begrensende. Også det fysiske, alle systemene vi har, - maktstrukturer, pengesystemer, alt det gamle blir snudd og kommer opp i dagen. Alt som er skapt i tosidighet eller dualitet endres. Vi vil gå mot en større enhetsbevissthet, der vår virkelighet ikke lenger vil preges av en verden av motsetninger. Høyerestående bevisstheter av kjærlighet forenes nå med menneskeheten, og for først gang vil vi oppleve at vi er guddommelige vesener i fysisk form.

Regnbuen = Broen mellom himmel og jord - Mellom det bevisste og ubevisste

Utdrag fra undervisningen:
«Det er fantastiske ting som skjer nå, den høyere bevisstheten blomster. Menneskebevisstheten åpner seg nå totalt mot en høyere kjærlighet, krig og elendighet vil ikke lenger fungere i denne bevisstheten. Sterkt å se den enorme kjærligheten som strømmer inn i hele menneskeheten. Vi vil alle kjenne det på hver vår måte. Vi har fortsatt ubearbeidede ting, men alle er en brikke av helheten og bærer energien på forskjellige nivåer. Dualiteten, tosidigheten, lys og mørke smelter sammen og blir ett, - til en høyere bevissthet. Det største er en tilstedeværelse av en kjærlighet uten å fordømme noe. Alt det som vi har lest og visst og sett de siste 20 årene, det skjer nå, som en smeltedigel der kjærlighetskraften strømmer inn, til total fred og tilstedeværelse.

Store forandringer vil skje på jorden, ser ut for meg at det er utelukkende positive. Som en flamme som overrekkes oss.  Før du opplever den, ser du alt som er feil ved deg, ting som ikke er bra nok. Du vil søke en form for frihet, frihet fra deg selv, fra det gamle livet ditt, fra den du er vokst opp til å være. Du vil se deg selv, hva du sliter med i dag og gi aksept til alt ved deg selv. En total aksept av hele selvbildet ditt, den menneskelige delen av deg selv.
Bedrag, lureri, krig, - dette vil det ikke være behov for, en indre erkjennelse vi får når vi blir hele. Vi vil gå ut av det å gjøre oss til; som å prøve å endre oss selv for å bli mer spirituelle. legge om livsstilen, prøve å være mere åndelige, øvelser og teknikker for å oppnå det åndelige. Når det åndelige er på plass, forsvinner alle teknikker, det blir bortkastet. Man gjør seg ikke til lenger. Hele konseptet av det å være menneske er da totalt forandret. Alt du strever med, som ligger på dine skuldre, det vil bare forsvinne, for det vil være en så sterk visshet i deg, en tilstedeværelse. 
Alle bekymringstanker over det som kan gå galt som ligger foran deg, blir helt uvesentlig.


05.06.2012

Verdens Miljøverndag

Tema for årets Miljøverndag 5. juni er «grønn økonomi ». Det begynner virkelig å synes at verden tenker mer helhetlig, at alt henger nøye sammen til syvende og sist. Den «grønne linja» handler om mye mer enn forurenset luft og jord."Idéen om ”grønn økonomi” ble lansert av FNs miljøprogram (UNEP) etter at finanskrisen brøt ut i 2007/2008. For UNEP er grønn økonomi «en økonomi som resulterer i økt menneskelig trivsel og sosial likhet, samtidig som den betydelig reduserer miljørisiko og økologiske fotavtrykk». Utgangspunktet for ideen var at vi står overfor en trippel krise: økonomisk krise, klimakrise og matvarekrise."


03.06.2012

Måneformørkelse og Venuspassasje

Astronomiske og astrologiske begivenheter står på rekke og rad denne våren/forsommeren. Etter solformørkelsen 21. mai kommer nå måneformørkelse mandag 4. juni, - kun synlig på nordlige breddegrader. Månen mørklegges fordi den kommer inn i jordas helskygge. Mandagens formørkelse er delvis (partiell).

Hakk i hæl etter måneformørkelsen, - rett over midnatt 6. juni kommer Venuspassasjen,
- planeten Venus glir da sakte over solskiva fra kl. 00.04 til 06.54. 
Interessante linker med utdypende informasjon:

31.05.2012

HJERTEVIN

Hildegard von Bingen, benediktinerabbedisse og mystiker som levde i Tyskland på 1100-tallet, var også kjent som dyktig naturmedisiner. Resept på Hjertevin er hentet fra hennes nedtegnelser og gjengitt i boka Helse fra Guds apotek. Hjertevinen skal være effektiv ved mange typer hjerteproblemer, til  lindring og noen ganger helbredelse, som vi kan lese om i boka. 

Det er så flott at vi fortsatt kan bruke de samme oppskriftene og ingrediensene som den gang da de levde mer i pakt med naturen. Jeg ble inspirert til å lage denne medisinske vinen og gikk til innkjøp av foreskrevne ingredienser.  Den er enkel å lage og smaker godt. Dette er jo til medisinsk bruk og her er det snakk om inntak i små mengder, kun noen spiseskjeer daglig, fra 1 til flere, alt etter problemets karakter. Altså ikke egnet til hyggelige kvelder med kos og vin.
Alle ingrediensene er selvfølgelig økologiske. Vinflaska ble valgt ut fra navnet, «Vina Illision», som  passer godt til den bevissthetslinja jeg er på. Alt er jo til syvende og sist en ILLUSJON.Resept på HJERTEVIN  av Hildegard von Bingen

"10 friske persillestilker med blad legges i 1 liter god hvitvin (eller rødvin) tilsatt 1-2 spiseskjeer ren vineddik Dette skal koke i 10 min over svak varme. (Obs: det skummer). Så  tilsetest 300 g ekte bihonning og det hele skal koke i 4 min. til. Vinen siles og fylles varm på flasker som først er skylt med sterk alkohol. Skru lokket godt til. Bunnfallet som dannes i flaskene er ikke skadelig og kan godt drikkes. Hver og en må selv finne ut om de vil at honningen skal koke eller ikke."

25.05.2012

Numerologi og 2012

Store endringer skjer nå i hurtig tempo på alle plan, - politikk, styresett og pengesystem vakler, ekstremvær og naturkatastrofer øker, samtidig som menneskenes bevissthet utvides.  Det blir tydeligere at alt henger sammen, at vi alle berøres på forskjellig vis. Det tvinger seg gjennom at vi tar et oppgjør med det som ikke fungerer, både på et individuelt plan, det samfunnet vi lever i og globalt. Vi har alle et ansvar og kan ikke lenger stille oss likegyldig til det som skjer. Med endringene får vi et større bilde av helheten og opplever at vi alle er nært knyttet til hverandre på denne kloden.
Mye er skrevet om 2012 som et forandringens år og overgang til en ny tidsalder der enhetsbevissthet vil råde. Gjennom numerologiens tolkninger kan vi få belyst hva som skjer i verden i dag, - og forventes vil skje framover, og hvorfor det skjer.

21.05.2012

Å sette hverandre fri

Ettersom det kollektive og individuelle bevissthetsnivået utvides, blir vår evne til å skape også mere kraftfull, - på godt og vondt. Vi får større ansvar for hvordan vi bruker kraften, både med tanke, ord og gjerning.
Intensjonen er verktøyet her, det handler ikke mest om hvordan vi gjør ting, men hvorfor. Å skape for eget og fellesskapets beste kan gi en enorm flyt av glede og positiv bevegelse. Samskapelse gir frihet. Det er ingen grunn til å frykte ulikhetene vi representerer, - det er jo mangfoldet som gir liv. Og vi mister ikke kraften om vi våger å være likeverdige.Ved å stemple andre, lager vi et fengsel både for oss selv og andre. Å sette andre i et dårlig lys, kan ha mange negative ringvirkninger, som vi ikke alltid forstår konsekvensene av. På det mere ekstreme kan det sammenlignes med ganning, se beskrivelse fra Wikipedia. Assosiasjonen slo meg da jeg leste en artikkel der en  politiker mener han ble  utsatt for ganning (ganding).
Et ærlig ønske om fred og fellesskap, harmoni og likeverd, er skaperkraft som vi med letthet kan bruke. Vi kan velge å gi oppmerksomhet til de positive egenskapene vi ser i andre, i stedet for å fokusere på det vi ikke liker.  Det er bevisste valg vi kan ta.  Da vi setter oss selv og andre fri.
Som vi sår, høster vi!

Echart Tolle belyser det å sette merkelapper på andre i boka  «Stillhetens stemme»:
 «Vi er svært raske til å gjøre oss opp en mening om en person, og konkludere at vedkommende er slik og slik. Det er tilfredsstillende for det egosentrerte sinnet å sette merkelapper på et annet menneske, gi ham eller henne en begrepsmessig identitet, og avsi en rettferdig dom over personen.
Ethvert menneske er blitt lært opp til å tenke og oppføre seg på bestemte måter – både genetisk, gjennom barndommens erfaringer og gjennom de kulturelle omgivelsene.
Det er ikke hvem de er, men hvem de ser ut til å være. Når du avsier dom over noen, forveksler du de betingede bevissthetsmønstrene med hvem de er. Å gjøre det er i seg selv et svært betinget og ubevisst mønster. Du gir dem en begrepsmessig identitet, og den falske identiteten blir et fengsel, ikke bare for den andre personen, men også for deg selv.
Å la være å dømme betyr ikke at du ikke ser hva de gjør. Det betyr at du gjenkjenner deres adferd som en form for betinging, og du ser det og aksepterer det som det er. Du bruker det ikke for å skape en identitet for denne personen.
Det befrir både deg og den andre personen fra identifikasjon med betinging, med form, med sinnet. Da styrer ikke egoet lenger dine forhold til andre.
Så lenge egoet styrer livet ditt, oppstår det meste av tankene, følelsene og handlingene dine fra begjær og frykt. I dine forhold til andre vil du derfor alltid begjære eller frykte den andre.»


Stener som ruller

Ingen kan ta tilbake
ord som ble sagt for hardt.
Farlige stener som ruller
nedover fjell i fart.
Stener som ruller, river
flenger i grus og jord
Sårene blør i hjerter,
rammet av harde ord.
Kast ikke skarpe stener.
Følsomme hjerter får mèn.
Etterpå ligger blomster
knust under grus og sten.

~ Dagny Tande Lid ~


17.05.2012

Solformørkelse og nymåne

Natt til 21. mai er det solformørkelse, - en midnattsolformørkelse som kun er synlig på våre nordlige breddegrader. Solformørkelse inntreffer ved nymåne når månen befinner seg mellom sola og jorda. En total solformørkelse forekommer når månen passerer mellom sola og jorda slik at sola dekkes helt.  Solformørkelsen 21. mai er en delvis formørkelse og ringformet,  mest synlig over nordlige Stillehavet. Da står sola og månen eksakt på linje sett fra jorda, men månen er for langt vekk fra jorda til å dekke hele solskiva. Sola vil da sees som en svær lyssterk ring rundt månen.

Foto tatt i Valladolid (Spania) under den ringformede formørkelsen 3. oktober 2005:Wikipedia

Dette er den andre midnattsolformørkelsen i løpet av ett år. Den forrige var natt til 2. juni 2011. Da var jeg i Tromsø og fikk tatt bilde av ei ”frynsete” sol. Dessverre var det overskyet da formørkelsen var på sitt største, bildet ble tatt litt i etterkant, midt på natta. Til venstre for sola ser vi to grønne UFO-er, eller hva det nå er…..
 Stemnigsfullt er det uansett med midnattsol i nord....

Fra astronomiske fakta, http://www.himmelkalenderen.com/, til astrologiske og kosmologiske tolkninger. Her et lite utdrag fra http://starchildglobal.com/ , oversatt av Solfrid  Solera;
”Denne Solformørkelsen vil inntreffe ved tiden for Nymånen i Tvillingene, overfor det Galaktiske Sentrum i Skytten. Tvillingene/Skytten kombinasjonen fremhever alltid den Åndelige Forbindelsen med de Galaktiske og Kosmiske energiene og foreningen av polariteter til Enhet, som er "temaet" til det Store Skiftet i denne tiden.”

Og som alltid ved nymåne, husk å fokusere på det  du vil skal vokse i ditt liv. Nå er det grotid.

10.05.2012

Verdens Fair Trade-dag
Lørdag 12. mai feires Fair Trade - dagen over hele verden.
Velg Fairtrade- merkede produkter på din handlerunde disse dagene,  - og alle andre dager. Da er du med på å gi din støtte til en mer rettferdig verden, husk at alle bidrag hjelper.

Trondheim Fairtrade  feirer dagen mandag 14. mai med eget arrangement.
Friends Fair Trade  i Oslo har arrangement lørdag 12. mai.

09.05.2012

Brennesle

Bruk de herlige vårdagene til å  sanke nyskuddene av brennesle ( breinnhuttu), - de er full av vitalitet. Mot vårslapphet kan en fire ukers brenneslekur anbefales som en vårrengjøring av kroppen. Den vil rense ut  avfallstoffer etter vinterens inaktive tid og gi fornyet energi. Start med en kopp nytrukket brenneslete hver morgen, på fastende hjerte. Drikk et par kopper til i løpet av dagen.  Boka ”Helse fra Guds apotek” gir mange gode helsetips om brenneslens legende virkning.  Mot  blodmangel er brennesle ypperlig og den er spesielt blodrensende, senker blodsukkeret , er god mot betennelser i urinveiene, hjelper på lever- og galleproblemer og fordøyelsesbesvær, - og mye mer.
Jeg har vært på årets første brenneslejakt og laget en nydelig neslesuppe, struttende av grønn kraft…….nam nam, helse i hver dråpe.

Oppskriften, sånn omtrent:
En halv løk hakkes og surres i olje i kjele. Tilsett ca. 180 gr hakket brennesleblad , surres i ca. 10 min. To råe poteter kuttet i små terninger,  litt hakket persille (kan bruke andre urtetyper) og 6 dl melk tilsettes. Kokes i ca. 10 min, eller til potetene er kokt.  Avkjøles. Kjøres i hurtigmikser eller blender. Varmes, ev.  med litt fløte. Kokt egg smaker godt i suppa. Serveres med brød/knekkebrød etter smak og behag. En dæsj hakket gressløk  strødd over  satte prikken over i-en. Her kan man bruke fantasien og det man ”haver for hånden”, av urter og krydder (jeg brukte ikke noe krydder, heller ikke salt).
Bon appetit!
Tips: Bruk hansker til hakking av brennesleblader.

Brennesle kan brukes som gjødsel til hageplanter, og til å bekjempe  ulike sykdommer og lusangrep på plantene. La brennesle ligge i ei bøtte med regnvann, sett på lokk og la det trekke ei uke. Siles og helles på dusjflaske til å sprøyte angrepne planter.
Brennesle er også kjent som en effektiv hårkur, - bekjemper flass, gir håret glans og skal visstnok forhindre hårtap.
Sitat fra boka ”Helse fra Guds apotek:  ”Hvis menneskene visste hvilken legende kraft brenneslen har,  ville de ikke ha spist noe  annet enn nesler."