Om meg

Bildet mitt
Stjørdal, Norway
MENNESKE & MILJØ. Min interesse ligger i å få større bevissthet om alle tings sammenheng og samspillet med naturen. Å forbinde det spirituelle med det jordnære gir livet større dybde og mening, og respekt for alt levende.

25.05.2012

Numerologi og 2012

Store endringer skjer nå i hurtig tempo på alle plan, - politikk, styresett og pengesystem vakler, ekstremvær og naturkatastrofer øker, samtidig som menneskenes bevissthet utvides.  Det blir tydeligere at alt henger sammen, at vi alle berøres på forskjellig vis. Det tvinger seg gjennom at vi tar et oppgjør med det som ikke fungerer, både på et individuelt plan, det samfunnet vi lever i og globalt. Vi har alle et ansvar og kan ikke lenger stille oss likegyldig til det som skjer. Med endringene får vi et større bilde av helheten og opplever at vi alle er nært knyttet til hverandre på denne kloden.
Mye er skrevet om 2012 som et forandringens år og overgang til en ny tidsalder der enhetsbevissthet vil råde. Gjennom numerologiens tolkninger kan vi få belyst hva som skjer i verden i dag, - og forventes vil skje framover, og hvorfor det skjer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar