Om meg

Bildet mitt
Stjørdal, Norway
MENNESKE & MILJØ. Min interesse ligger i å få større bevissthet om alle tings sammenheng og samspillet med naturen. Å forbinde det spirituelle med det jordnære gir livet større dybde og mening, og respekt for alt levende.

08.06.2012

Aksept

Mandagens(4.6.) Live-sending med Morten Eriksen var veldig sterk. Tema:  Å akseptere alt med seg selv, også skyggesiden av den vi er, på godt og vondt.
Vil absolutt anbefale dette tilbudet med Live-meditasjoner, som er gratis på mandager. Store endringer skjer på alle plan nå, vi blir rista opp fra dvalen til en større bevissthet, til høyere dimensjoner som strekker seg utenfor det fysiske. Å få en forståelse av hva som skjer hjelper til å forløse det gamle som vi ofte sitter fast i. Mortens healingmeditasjoner hjelper til å integrere forståelsen og få en opplevelse av det som er. Det blir da mye mer enn teorier og tankespinn.

I forkant av meditasjonen delte Morten med oss av sine visjoner, det som blir vist han under meditasjoner. Han sier det er vanskelig å sette ord på, for ordene dekker ikke opplevelsen. Mye av det som formidles kan sikkert virke fjernt for noen, mens for andre er det bekreftende og gjenkjennende tanker og ønsker vi har for jordelivet. Morten sier vi nå åpnes opp for en kraftfull høyere bevissthet, en feminin kjærlighetskraft som strømmer inn i menneskeheten, som en flodbølge som alle berøres av. Ut fra denne bevisstheten transformeres alt, ingenting vil stå igjen ved det gamle.  Det vil bli et sterkt behov for å forandre seg. Vårt «gamle jeg» forløses, fra selvfordømmelse og trossystemer som er begrensende. Også det fysiske, alle systemene vi har, - maktstrukturer, pengesystemer, alt det gamle blir snudd og kommer opp i dagen. Alt som er skapt i tosidighet eller dualitet endres. Vi vil gå mot en større enhetsbevissthet, der vår virkelighet ikke lenger vil preges av en verden av motsetninger. Høyerestående bevisstheter av kjærlighet forenes nå med menneskeheten, og for først gang vil vi oppleve at vi er guddommelige vesener i fysisk form.

Regnbuen = Broen mellom himmel og jord - Mellom det bevisste og ubevisste

Utdrag fra undervisningen:
«Det er fantastiske ting som skjer nå, den høyere bevisstheten blomster. Menneskebevisstheten åpner seg nå totalt mot en høyere kjærlighet, krig og elendighet vil ikke lenger fungere i denne bevisstheten. Sterkt å se den enorme kjærligheten som strømmer inn i hele menneskeheten. Vi vil alle kjenne det på hver vår måte. Vi har fortsatt ubearbeidede ting, men alle er en brikke av helheten og bærer energien på forskjellige nivåer. Dualiteten, tosidigheten, lys og mørke smelter sammen og blir ett, - til en høyere bevissthet. Det største er en tilstedeværelse av en kjærlighet uten å fordømme noe. Alt det som vi har lest og visst og sett de siste 20 årene, det skjer nå, som en smeltedigel der kjærlighetskraften strømmer inn, til total fred og tilstedeværelse.

Store forandringer vil skje på jorden, ser ut for meg at det er utelukkende positive. Som en flamme som overrekkes oss.  Før du opplever den, ser du alt som er feil ved deg, ting som ikke er bra nok. Du vil søke en form for frihet, frihet fra deg selv, fra det gamle livet ditt, fra den du er vokst opp til å være. Du vil se deg selv, hva du sliter med i dag og gi aksept til alt ved deg selv. En total aksept av hele selvbildet ditt, den menneskelige delen av deg selv.
Bedrag, lureri, krig, - dette vil det ikke være behov for, en indre erkjennelse vi får når vi blir hele. Vi vil gå ut av det å gjøre oss til; som å prøve å endre oss selv for å bli mer spirituelle. legge om livsstilen, prøve å være mere åndelige, øvelser og teknikker for å oppnå det åndelige. Når det åndelige er på plass, forsvinner alle teknikker, det blir bortkastet. Man gjør seg ikke til lenger. Hele konseptet av det å være menneske er da totalt forandret. Alt du strever med, som ligger på dine skuldre, det vil bare forsvinne, for det vil være en så sterk visshet i deg, en tilstedeværelse. 
Alle bekymringstanker over det som kan gå galt som ligger foran deg, blir helt uvesentlig.


Det å akseptere hele seg kan høres vanskelig ut, det kan ligge litt streb i det. Du vil kanskje prøve å elske deg selv, og det oppleves greit når det skjer positive ting i forhold til andre mennesker, men når det kommer opp negative tanker, er det gjerne ikke så lett å elske seg selv. Det er ikke så lett å elske seg selv når du går rundt og hater naboen din. Da kommer skyldfølelse opp og «nå tenker jeg negativt igjen, nå må jeg ta meg sammen». Det er en indre kamp med deg selv. Den vil forsvinne da vår bevissthet våkner. Den indre kampen kan først tilta litt i styrke, og så begynner man å se. Det er der vi er akkurat nå. Vi ser veldig tydelig oss selv, vi ser mønstrene våre, følelsene, reaksjonene som kommer opp. Så kan det være at vi ikke vil at andre skal se at vi har reaksjoner. Tanker om at man har kommet lengre enn andre, - alt det der er egentlig visvas. Kommet langt eller ikke, som en rangstige, - det er en illusjon.

Fortsatt har vi motstand på å akseptere oss selv, vi prøver å gjøre oss til. Legg merke til om du i din hverdag prøver å gjøre deg til. Innenfor det åndelige skal man gjerne være på en spesiell måte. Det er visse ting man som spirituell gjør, - og ikke gjør. Man kan lett gå inn i en rolle når man er sammen med andre åndelige mennesker, - være på en spesiell måte for å fremstå mere åndelig. Det hele er et skuespill. Dette vil vi se veldig tydelig nå, at alt vi holder på med er skuespill. Men det er helt naturlig at vi holder på med det når vi lever i en dualistisk verden. Aksepter at du holder på med et skuespill. Aksepter at «jeg gjør meg faktisk til». Vær bevisst det og se det. Det som ser det er din høyere bevissthet. Våg å se det som er, akseptere det, da skjer transformasjon, da åpner bevisstheten seg.

Som mennesker har vi såkalte feil. Vi er ikke fullkomne. Men hva vil det si å være fullkommen? At vi er flinke til alt, alt vi gjør er perfekt? For min del handler det om å se det fullkomne i alt. Ikke for at det skal bli en ny steben; «nå skal jeg se det fullkomne i alt», - da blir det et nytt skuespill. Når bevisstheten våkner, ligger det automatisk en aksept til det som er, så det ligger ingen streben i det. Vi prøver så veldig hardt å bli noe. Vi kan prøve så hardt at vi ikke ser hva vi er. På med håndbrekket og begynn og saksepter!

Det er uendelig vakkert det som skjer på planeten nå. Den kjærlige jorden er der allerede, det er bare vi som skal oppdage den.»


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar