Om meg

Bildet mitt
Stjørdal, Norway
MENNESKE & MILJØ. Min interesse ligger i å få større bevissthet om alle tings sammenheng og samspillet med naturen. Å forbinde det spirituelle med det jordnære gir livet større dybde og mening, og respekt for alt levende.

05.06.2012

Verdens Miljøverndag

Tema for årets Miljøverndag 5. juni er «grønn økonomi ». Det begynner virkelig å synes at verden tenker mer helhetlig, at alt henger nøye sammen til syvende og sist. Den «grønne linja» handler om mye mer enn forurenset luft og jord."Idéen om ”grønn økonomi” ble lansert av FNs miljøprogram (UNEP) etter at finanskrisen brøt ut i 2007/2008. For UNEP er grønn økonomi «en økonomi som resulterer i økt menneskelig trivsel og sosial likhet, samtidig som den betydelig reduserer miljørisiko og økologiske fotavtrykk». Utgangspunktet for ideen var at vi står overfor en trippel krise: økonomisk krise, klimakrise og matvarekrise."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar