Om meg

Bildet mitt
Stjørdal, Norway
MENNESKE & MILJØ. Min interesse ligger i å få større bevissthet om alle tings sammenheng og samspillet med naturen. Å forbinde det spirituelle med det jordnære gir livet større dybde og mening, og respekt for alt levende.

30.04.2012

Utvidet bevissthet

Lørdag var jeg så privilegert å få delta på et mini healingkurs med Morten Eriksen, via Web-TV, et tilbud for medlemmer av undervisningsrommet. Nettbasert undervisning passer meg godt, - den nye tids forum.
Hva bevissthet er, ble formidlet på en forståelig måte. Gjennom meditasjoner og øvelser fikk vi oppleve det å tenne bevisstheten, og hvordan heale med en utvidet bevissthet.
Gjengir her noe av det Morten formidlet:
”Bevissthet er formløst, en tilstedeværelse, i det som er bak tankene og følelsene, det som opplever hva tanker og følelser er. Du er mye mer enn det bildet du har av deg selv i fysisk kropp. Ved å ekspandere bevisstheten og være observatøren, vil du ikke identifisererdeg lenger med tanker/følelser som er i kroppen. Du må gå bakenfor det bildet du har av deg selv for å oppdage hvem du egentlig er. Du har en personlighet som er formet av opplevelser og erfaringer gjennom dine liv, den lavere bevissthet som går ut fra egoet .  Utenfor dette har du en høyere bevissthet som har valgt å komme hit, - i fysisk form. Når lyset begynner å tennes og vi utvider bevisstheten, vil vi leve fra den høyere bevisstheten,  gå ut av dualismen og lidelsen. Det er som å komme hjem i seg selv.”
Gjennom øvelsene kunne vi oppleve å gå ut og inn av de to verdeners energier, med lavere og høyere bevissthet. For meg ble det veldig tydelig hvordan energiene i den lavere bevissthet, i den verden vi stort sett forholder oss til, opplevdes som flat, grå og begrenset. Jeg fikk assosiasjoner til det å gå på den såkalte ”Lykkepillen”, som vi vet forflater menneskets følelsesliv. Kanskje blir vi foret med lykkepiller (i overført betydning), for hvor mye rom er det for gleden, spontaniteten og det levende liv i et samfunn med tidsklemma og jakten på materielle goder. Pengeverdien kommer langt foran menneskeverdet. Vi har blitt så tilpasningsdyktige at vi nesten har glemt hvordan det er å være levende og kreative. Å oppleve verden i en utvidet bevissthetstilstand er noe helt annet. Det vil jeg beskrive som en flyt av lys som strømmer gjennom og gjør alt mere spontant, levende og fargerikt. Her er det rom for det umiddelbare, slik barn naturlig er i fri utfoldelse. Kanskje skal vi bli som barn igjen?


24.04.2012

Urte jeger`n


Jeg har gått til anskaffelse av boka «Helse fra Guds apotek», om urter til medisinsk bruk. Forfatter av boka er Maria Treben (1907-1991) født i Østerrike. Gjennom personlig erfaring opparbeidet hun seg stor kunnskap om plantenes medisinske egenskaper og virkning. Hun ble etter hvert en kjent herbalist som mange fikk god hjelp av, både mot hverdagsplager og mer alvorlige sykdommer. I boka får vi også høre om noen «mirakelhistorier».
Selv om bruk av urter ikke er nytt for meg, blir jeg skikkelig inspirert av denne boka. Nå skal jeg ut på urtejakt!

«Det finnes en plante til enhver sykdom», sitat fra boka.

Kunnskapen om plantenes nytteverdi var godt kjent før legemiddelindustriens tidsalder. Mye av denne viten ble borte da vi glemte hvordan det er å leve i pakt med naturen. Heldigvis finnes mange gode kilder vi kan hente tilbake denne kunnskapen fra, og interessen for naturmedisin er økende.
Boka gir utfyllende veiledning, alt fra hvordan sanke, lagre og tilberede urter, til råd ved ulike plager og sykdommer. Her finnes oppskrifter på tinkturer, salver, oljer, omslag og urtebad. Illustrerte fargeplansjer gjør det enklere å finne riktig plante. For oss som er glad i å ferdes i skog og mark, kan urteinteressen gjøre turen ekstra spennende, for plantene finnes fortsatt der i sitt naturlige element. Bare tanken på å kunne være min egen medisinkvinne gjør meg glad, - og friskere!

Boka kjøpte jeg fra Urtekilden - http://www.rolv.no/
20.04.2012

Nymåne

Lørdag 21. april kl. 09.19 er nymånetidspunktet. Perioden fra nymåne til fullmåne (14 dager) har en utadvendt energi, vi kan få mere handlingskraft. Mens den naturlige energien for tiden fra fullmåne til nymåne er mere inaktiv. Ved å gå med disse kosmiske planetariske kreftene, kan vi forsterke vårt potensiale og være mere i harmoni og balanse i oss selv og med omgivelsene.

Månen er i ny når den synlige delen vokser fram mot fullmåne, og i ne når den minker mot nymåne.  Nymånen er den første fasen av månens 29 dagers syklus, når dens plassering er mellom jorda og sola.  Dette er den beste tiden for å starte noe nytt, planlegging av nye prosjekter og sette seg nye mål.  Symbolsk har nymånen kraften til fornyelse og gjenfødelse, gi slipp på negative energier i tanker og emosjoner.

Nymånen i april står i Tyrens tegn. En nærmere beskrivelse av hva det innebærer og hva det betyr spesielt for hvert stjernetegn, kan du se på astrologisiden Zahir;
http://zahir.no/nymane/nymane-21-april-i-tyren/1200/19.04.2012

Vann = ikke bare vann

Vann har hukommelse og overfører lagret informasjon som påvirker energien i kroppen vår. Selv om drikkevannet i Norge er klarert, blir ikke vannkvaliteten målt utfra hvilke energifrekvenser det har. Kranvannet har gått en lang vei fra sin naturlighet og mye av dets livgivende energi er gått tapt underveis. Energifrekvensen i vannet vi drikker påvirker cellene i kroppen, styrker eller svekker immunforsvaret, alt etter om vannets energi er høyere eller lavere enn kroppens. Men vi kan motsatt også påvirke vannet, høyne eller svekke dets frekvenser.
Jeg var så heldig å få en flott vannkaraffel innpreget med symboler som påvirker og høyner vannets grunnenergi. Flasken er også smykket med en ekte ferskvannsperle som har en spirituell effekt på oss. Med følger et bok som gir innsikt i hvordan vi påvirkes av vann og hvordan vi kan påvirke vannets energi. Den har både en vitenskapelig vinkling og et spirituelt aspekt. Boken gir mange tankevekkere, så nå er jeg en bevisst vanndrikker!
Vannkaraffelen og informasjonsheftet er utarbeidet fra et idealistisk prosjekt, et globalt initiativ for å øke forståelsen av hukommelsen, spiritualiteten og påvirkningskraften i vann. Birgitte van der Heijden Michelet, grunnlegger av Akashaskolen har skrevet heftet.

Sitat fra boken:
«Enhver aktivitet du utfører for å løfte energien, er et valg om å øke flyten av ubetinget kjærlighet.» 
Og det skal ikke så mye til!  Ved å vise takknemlighet til vannet og ikke ta det for gitt, er vi bevisste medskapere som hever energien personlig og kollektivt. Neste gang du drikker et glass vann, husk å gi det dine gode tanker.

15.04.2012

2012 - Året for samarbeid -  Tilgivelse og kjærlighet


Jeg har fulgt sendingene til Morten Eriksen i lang tid nå, og vil understreke at undervisningen, meditasjonene og lydhealingen er til stor hjelp i disse turbulente tider. Det han formidler gir ofte gjenklang, og da stoler jeg på at det er både viktig og riktig "verktøy" for meg. Vil derfor dele det med andre som kanskje også vil oppleve dette positivt og forløsende.

Her fra morgenmeditasjon 12.1.2012 - Healing på de bakenforliggende mønstrene

I 2012 vil vi virkelig begynne å se at det skjer store endringer i det fysiske aspektet, - positivt. I juli/august vil endringene av gamle systemer være tydelig. Gamle strukturer kulimineres og transformeres. Det blir vist meg at når vi kommer til 2017, vil de store endringene være unnagjort.  
Vi blir nå mer bevisst vår egen bevissthet. Jeg opplever at jeg observerer min egen virkelighet veldig tydelig nå, også mine egne begrensninger. Vi lever i et bilde av hvem vi tror vi er. Hvis vi ikke klarer å strekke oss og leve etter dette bildet, føler vi at vi er mislykket. All smerte kommer av det begrensede bildet vi har av oss selv, eller de forventninger vi har til oss selv. Det er viktig nå å se vår egen bevissthet og ta i mot endringene som kommer. Ikke for å se lidelsen og identifisere oss med den, men se hvorfor lidelsen oppstår, hvorfor vi mennesker har det vanskelig. Vi lever i en boble av trossystemer som ikke bekrefter vår egen guddommelighet. Vi føler vi ikke er verdt noe, må slite for å ha det godt, gjøre oss fortjent til det, være på en spesiell måte for at de rundt oss skal elske oss, må oppnå noe, være en ressurs for andre. Regler vi lever i spenningsfeltet mellom.

Noen vil føle at det er ulidelig her på jorden en periode, fordi de kjenner at de mønstrene vi lever under ikke er i harmoni med hjertene våres. Der ligger lidelsen. Vi begynner nå mer og mer å kjenne på; Hva bruker jeg livet mitt til? Hva bruker jeg energien min til? Hvis det handler om å lykkes med noe; hva er å lykkes med noe? Selve definisjonen av det å være menneske, holder nå på å gi slipp. Det er lurt å spørre seg selv når en opplever smerte, når ubehagelige følelser kommer opp til overflaten; Hvor kommer denne smerten fra? Hvorfor oppstår denne smerten? Hva er det i meg som skaper dette? Hva ligger bakenfor og fremprovoserer dette? Det kan for eksempel være forventninger til meg selv og andre. Hvis ikke andre følger opp de forventningene du har til dem, oppstår det smerte. Du føler deg sviktet.

11.04.2012

Brytningstid

Vi er inne i ei brytningstid, i bokstavelig og overført betydning. Diktet "April" av Bjørnstjerne Bjørnsson symboliserer dette.

Jeg velger meg april.
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.


Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
i den blir somren til.